Generalforsamling og Afstemningsfest

Lysabild Sognehistoriske

Forening 

Afholder ordinær generalforsamling

ONSDAG 12. januar kl. 19 i skolens Multisal.

Vi giver kaffen og lagkage. Der følger et spændende foredrag

  1. Jens-Ove Hansen, Nordborg. Emnet er: I familiens fodspor- 1. verdenskrig i Belgien og Frankrig.

ALLE ER VELKOMNE

 

Årets AFSTEMNINGSFEST afholdes fredag den 11. februar kl. 19

– også i skolens MULTISAL. Indgang ad hoveddøren.

Arnout Boersma, Ertebjerg, fortæller om mødet med dansk kultur og historie og om at bo og arbejde her som tilflytter fra Holland. Der vi være sang og musikalsk underholdning undervejs.

Kaffe/te og tår’t er medregnet i entreen.

Alle er velkomne til en garanteret spændende aften

VIGTIGT: Ved yderligere corona stramninger kan vi være nødt til aflysning. Dette vil blive meddelt i god tid.

Byvandring i Sarup torsdag d. 2. september

GADEVANDRING SARUP

TORSDAG DEN 2. SEPT. 18.00

SOGNEHISTORISK FORENING AFHOLDER ATTER I ÅR GADEVANDRING.

TRADITIONEN TRO HAR VI BEDT BÅDE TIDLIGERE OG NUVÆRENDE BEBOERE I SARUP  OM AT GIVE OS ET INDTRYK AF LIVET I SARUP BY FØR OG NU.

VANDRING VIL STARTE VED DEN GAMLE BRUGS,  OG VIL VARE CA. 1½ TIME.

DER VIL VÆRE SALG AF PØLSER, ØL OG VAND VED AFSLUTNING.

 ALLE ER VELKOMNE

Holstenerladen og Sognehistorisk museum

LYSABILD SOGNEHISTORISKE FORENING

HOLSTENERLADEN OG SOGNEMUSEUM

Udstilling i den gennemrestaurerede Holstenerlade ved Præstegården er nu under opstilling. De bedste af vore gamle effekter kommer atter til ære og værdighed efter mange års opbevaring i en overfyldt ladebygning. I den østlige trejdedel af laden kan nu ses den gamle Skovby brandsprøjte fra 1907, en 5 meter bred gødningsspreder, redskaber til tilberedning af foder, inventar til stald og lade, roeoptager fra Cilius Bergs Maskinfabrik, forskellige plove og såmaskiner, en jumbe, snitbænke og udstyr til storvask i form af rulle, vridemaskine og vaskekar – alt sammen ting, som vi har fået til opbevaring af folk fra sognet. Tidligere var der i laden 2- 3 gange så mange genstande, men rust og ormstukkenhed førte til, at meget måtte kasseres. Enkelte ting blev givet til samlere, som nu foretagerrestaurering.

Laden er normalt oplåst, så besøgende kan betragte bådegenstande samt det fornemme bygningsværk. Laden har været helt fjernet, alt brugbart murværk og trædele er blevet renset og genanvendt, og laden står nu som den var før – alle detajler er bevaret. Skulle man ikke tidligere have set laden på nær hold, tror man stadig det er den gamle.

Med nyt flisegulv og rigelig belysning er Holstenerladen i Lysabild velegnet som udstillingssted. Brug til marked, til film– og fotofremvisning, afholdelse af foredrag, møder før og efter kirkeceremonier og meget andet kan her opleves i de smukke historiske rammer.

Karlekammeret, som findes i hjørnet mod Præstegården, vil blive indrettet som det må have set ud da man endnu havde landbrugsmedhjælper i Præstegårdens landbrug. Der var både dyrehold og markavl i første del af forrige århundrede.

Kirken ejer stadig lidt landbrugsjord omkring byen, men dennejord bliver hvert fjerde år udbudt til forpagtning, og giver således en mindre indtægt til Lysabild Kirke.

Præstegården er p.t. ikke beboet, så man kan roligt bevæge sig omkring bygningerne på præstegårdsområdet.

Vi fra sognehistorisk forening vil gerne vise gæster rundt omkring Holstenerladen. Et besøg i vort Sognemuseum i kælderen på Lysabild Skole tilbyder vi også gerne enkelte eller grupper. Kontakt: se hjemmesiden. Åbent arkiv og Sognemuseum stadig den første torsdag i måneden 18-20.

                                   

AFLYSNINGER

AFLYSNINGER AF ARRANGEMENTER I JANUAR/FEBRUAR

Med forsamlingsforbud på mere end 5 personer og smittefaren i øvrigt må vi aflyse vor ordinære generalforsamling  den 14.  januar.

Også afstemningsfesten den 10. februar må droppes i år.

Omkring generalforsamlingen er valg til bestyrelse klaret ved, at de, som er på valg i år, gerne vil fortsætte endnu et år. Der er ingen større ting på programmet, så vi kan godt forsvare helt at springe over for i år.

Regnskabet vil blive gjort op og godkendt af bestyrelse og revisor. Så må vi håbe på endelig godkendelse ved generalforsamlingen januar 2022.

Salget af medlemskort for 2021 vil vi overveje med mindst mulig direkte kontakt, smittefaren taget betragtning!  Der vil atter være mulighed for at støtte foreningen ved at indbetale til vor bankkonto eller til MobilePay.

Om dette vil vi senere oplyse i Lokalbladet og på hjemmesiden.

Se også vort indslag i Lokalbladet nr. 96, som udkommer midt januar.

GODT NYTÅR ØNSKES ALLE I LYSABILD SOGN  – TAK FOR ÅRET DER GIK!

Også godt nytår til alle uden for sognet, som støtter og viser vor forening interesse.

VIGTIG vedr. Afstemningsfesten 2021

AFSTEMNINGSFEST 2021

RETTELSE TIL KALENDEREN I LOKALBLADET NR. 95.
VED EN FEJL I KALENDEREN ER AFSTEMNINGSFESTEN I MULTISALEN SAT PÅ FORKERT MÅNED OG DAG.
SOM SKREVET I VORT INDLÆG I LOKALBLADET NR. 95 AFHOLDES AFSTEMNINGSFESTEN:

ONSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 19 I MULTISALEN PÅ SKOLEN. Musik og foredrag ved Arnout Boersma

Husk også Lokalhistorisk forenings generalforsamling torsdag den 14 januar kl. 19.30 i Klubhuset

OBS: VED FORSAMLINGSFORBUD MED OVER 10 PERSONER SAMLET, AFLYSER/UDSÆTTER VI!!

VORE 2 ARRANGEMENTER ANNONCERES KUN I LOKALBLADET,
PÅ HJEMMESIDE SAMT VED OPSLAG PÅ SKOLEN. MVH LSF

rettelse lok 95

Generalforsamling og afstemningsfest

Den ordinære generalforsamlingen er i år torsdag den 14 januar kl. 19.30 i Klubhuset.
Foredrag ved arkivleder Jens-Ove Hansen, Nordborg Lokalarkiv.
Han vil tale over emnet: “1. verdenskrig – i familiens fodspor.”
Afstemningsfest bliver onsdag d. 10 februar. kl 19:00 i Multisalen på skolen.
Organist Arnout Boersma, Ertebjerg fortæller om sin fortid i Holland og spiller til vore sange.
Kaffe- og lagkagebord som vi plejer. Entre kr. 50.
Ved begge møder følges myndighedernes regler for antal deltagere. 

Fernisering af skulptur

Så skete det endelig. Den udsatte indvielse af Jo Kôsers skulptur ”Walking Through” er nu
foretaget den sidste søndag i september. Dette markerede samtidig sidste punkt i Sønderborg kommunes projekt SPEJLINGER/ GENFORENINGEN 2020. Arrangement blev gentaget syv gange på lørdage og søndage rundt om i Sønderborg kommune. Gråsten, Sønderborg, Vester Sottrup, Broager, Nordborg, Guderup og Lysabild har nu alle fået et kunstværk med lokalt særpræg i forbindelse med markeringen af grænsedragningen for 100 år siden
Kunstneren Jo Köser fra Hamborg deltog for nylig i kommunens såkaldte ”finisering” for alle kunstnerne på Multikulturhuset i Sønderborg. Det var en slags optakt til de syv afsløringer rundt om i kommunen. Her fortalte han om kontakten med Lysabild og om sit arbejde med kunstdesignet, som han kalder det. Inspirationen havde han fået ved flere besøg i Lysabild og også kontakten med folk fra kommunen og fra Lokalhistorisk Forening havde hjulpet ham
på vej.

Han udtrykte også glæde for al hjælp omkring opsætningen af skulpturen midt i juni måned. Skulpturen, som nu står på hjørnet ved Lysabild Børneunivers, var den foretrukne af to mulige forslag. Den fik bredeste opbakning. Vort kunstværk er -som 3 af de øvrige – sponsoreret af fondspenge fra Danfoss A/S

Forberedelse til Fernisering
Forberedelse til Fernisering
Forberedelse til Fernisering
Forberedelse til Fernisering
Kunstner Jo Köser er ankommet
Jo Köser fortæller om sit kunstværk
Pigekoret “Spirekoret ” underholder

Skulpturindvielse i Lysabild

SKULPTURINDVIELSE I LYSABILD
”WALKING THROUGH” kunstner Jo Köser, Hamborg
Søndag den 27. september kl. 15 til 16.30 er Sønderborg Kommune vært ved indvielsen af Lysabilds nyeste kunstværk.
Et pigekor optræder med nye og gamle sange. Vi møder talere fra både byråd, fra kommunen og fra lokalhistorisk foreningers samvirke, SLKA, og vi hører naturligvis også kunstnerens egen forklaring på sit kunstværks skabelse og udseende.
På Sønderborg Kommunes hjemmeside bestilles gratis billet. Der må være max 100 tilhørere! Skulle man møde op uden billet, kan man naturligvis også overvære begivenheden – på afstand.
Kommunen sætter et lille telt op, og Sognehistorisk Forening vil i et lidt større telt udstille modeller og fotos m.m. af skulpturen.
En model af kunstværket kan købes for 690 euro. Henvendelse til kunstneren eller til lokalarkivet, som har 2 eksemplarer stående.
MØD OP SØNDAG DEN 27/9 TIL ET FESTLIGT ARRANGEMENT