Afstemningsfest 2019

Glæd jer til afstemningsfesten i multisalen på Lysabild skole, søndag d. 10. februar 2019 kl. 19:30.

Vi har været så heldige at få Karsten Skov til at besøge os i år.

Herunder ses Karsten i arkivet, ved præsentation af bogen “Knacker”, som har dannet baggrund for den 1. danske film om 1. verdenskrig ” I krig og kærlighed”

 

Indgangspris: 75kr. inkl. kaffe og lagkager.

Generalforsamling 2019

Omkring 40 mennesker var samlet til den årlige generalforsamling. 3 medlemmer af bestyrelsen havde valgt ikke at fortsætte. Foreningens hidtidige formand Jørn Lind havde valgt at stoppe og det samme havde Ellen Magrethe og Steen Jørgensen. Nye i bestyrelsen blev Kim Johnsen fra Skovby og Fred Christian Jørgensen fra Vibøge. Der mangler stadigvæk en til bestyrelsen, men det blev besluttet at bestyrelsen finde det sidste medlem.

Her får Ellen og Jørn en lille gave for deres fine og lange arbejde for foreningen. Steen Jørgensen var forhindret i at deltage.

Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret medlemskontingent på 25kr for enlige og 50kr for en husstand. Generalforsamlingen besluttede dog at hæve kontingentet til 50 henholdsvis 100kr, bl.a. på grund af faldende indtægter i foreningen.

Der vil blive holdt et konstituerende møde i den ny bestyrelse på søndag, hvor der bl.a. skal vælges ny formand og sekretær.

Referatet fra generalforsamlingen vil kunne læses her, så snart det er tilgængeligt.

Husk nu der er åbent hus i arkivet søndag d. 3. februar kl. 14-17:00 i både de nye og gamle lokaler på skolen.

 

Våbenstilstandsdagen 11.11 kl. 11

100 året for afslutningen af 1. verdenskrig blev i dag højtideligholdt ved gudstjeneste efterfulgt af kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne fra Lysabild Sogn. Efterfølgende var der et fint traktement i konfirmandstuen, hvor postkort sendt fra soldaterne blev vist i et billed-show.

I 1. årgang nr. 3 af Lysabild Kirkeblad  fra 1922 stod der bl.a.:

Read moreVåbenstilstandsdagen 11.11 kl. 11

Lysabild Datastue starter igen

Vi ved, at efteråret og vinteren er på vej, og dermed tiden hvor Lysabild Datastue starter op
igen. Det gør vi nærmere bestemt mandag den 15. oktober i LSG’s klubhus, Lysabild kl. 9.
Og som de foregående år vil undervisning/hjælp foregå hver mandag fra kl. 9 til 11.30. Og
igen i år vil det koste 20 kr. pr gang at deltage. (Pengene vil gå til kaffe og evt. materialer).
Vi vil igen i år være behjælpelig/undervise i brugen af pc. Vi ved også, at I stadig stiller større
krav. Vi vil i Datastuen efterkomme jeres ønsker, så godt vi kan. På gensyn i datastuen. Nye
deltagere vil altid være hjertelig velkomne.
På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere/undervisere, Helge Pedersen,
Sarupvej 32, 6470 Sydals. Tlf. 29 92 96 32