Beretninger

BERETNING  2020-2021

 

Beretning er for 2 år og der skal således ses tilbage fra gen. fors 2020 og frem.

Op til sidste generalforsamling foreslog vi, at bestyrelsen fremover skulle være på 7 medlemmer mod hidtil 11.

Vi var nede på 10 i bestyrelsen, så med et nyvalg kom vi op på de 7 medlemmer. Udover disse har vi kassereren, som stadig hedder Jan, og som har strakt sig meget langt, da han længe har meldt ud, at han gerne vil afløses.

100 års afstemningsfesten blev et tilløbsstykke. Vi havde indbudt Siegfried Matlok til at holde hovedforedraget om dansk- tyske forhold. Godt 80 betalende tilskuere mødte op i Multisalen, hvor der indledtes med Tina Lydiksens beretning fra begivenheder i 1920 omkring afstemning. Matlok holdt os i ånde i snart et par timer.

Senere på året, i september, var der indvielse af skulpturen Walking Through af den tyske kunstner Jo Köser fra Hamburg.

Det skulle have været i juni sammen med alle de planlagte fejringer af 100 året. Det meste blev aflyst, men kommunen gjorde det muligt med de i alt 7 skulpturindvielser at gennem-føre festerne med hensyntagen til corona smittefaren. Afstand og begrænset deltagerantal og så det, at vi ikke måtte synge, kun nynne, gjorde det til en lidt særlig begivenhed. Finn fik dog lov til at synge første vers af hver af de planlagte sange. Børnekoret kunne da heldigvis få lov at skråle i vilden sky. Flere talere gav rosende beskrivelse af vort sogn.  – En udstilling i et telt på plænen viste på skærm og i natura alt om kunstværkets skabelse og opsætning, og også effekter fra 1920 var udstillet. Alt i alt et godt arrangement, hvor kommunen havde sørget for lidt mundgodt og vin/vand til de fremmødte.

Årets Landsbymarked blev aflyst. Mindehøjtidelighed ved Obelisken 11/11 afholdtes med de max. 10 personer i behørig afstand og uden efterfølgende komsammen.

Åben Arkiv 1. ste torsdag i måneden gav besøgende og aktivitet. Arkibas gruppen var også i gang, den tid skolen var åben for elever. Da skolen midlertidigt blev lukket, stoppede vi også vore aktiviteter på skolen.

Vi tog imod gæster efter aftale, typisk på torsdage aftener.

Vi kom på vor årlige medarbejderudflugt. Denne gik til Gen-foreningsmuseet ved Chr. Feld. Undervejs indtog vi et let måltid ved bredden af Slivsø i Hoptrup. Rundvisning og foredrag af lederen Kaj Nielsen var rigtigt spændende. Udflugten sluttede med kaffe og lagkage på Grænsekroen overfor.

  1. Vi valgte at udsætte – ja helt at annullere både generalforsamlingen og Afstemningsfesten i 2021.

Årets julefrokost blev udsat til en sommerdag i juni. En lidt sjov fornemmelse. Maden var tilpasset det lune klima, og Kim Johnsen lagde hus til.

Vi satte igen vore bedste maskiner og køretøjer i Holstenerladen og indrettede karlekammer sammesteds. På Landsbymarkedet havde vi salg af solæg og bøger samt udstilling om laden og skulpturen. Godt besøgt og pæn omsætning.

Byvandring ugen efter i Sarup med ca.50 deltagere og gode fortællere blandt nuv. og tidl. beboere. Hyggelig afslutning i Peter Muusmans gårdsplads med pølser og drikke og fint billedshow i garagen.

Medarbejderudflugt: 20 mand besøgte Jollmands gård, hvor vi på vej derop spiste brød ved det nyrestaurered  Mjels Pumpehus. På Jollmands Gård blev vi i 2 hold vist rundt på den gennemrenoverede gård i Holm. Kaffe og lagkager i æ Bach hus.  En spændende aften

11/11 med godt 20 deltagere og efterfølgende kaffebord i Præstegård.  – Vi deltog eltog også i de 9 læsninger i kirken.

Bestyrelsen markerede julen med et arbejdsmøde 9/12.

Efter jul har vi haft Åbent Arkiv 2 søndag i febr. med 8 besøgende, som blev der i snart alle 3 åbningstimer.

11 febr. holdt vi afstemningsfest med godt 40 deltagere, deraf 30 betalende. Organist og fhv. friskolelærer Arnout Boersma holdt et veloplagt foredrag over emnet Holland/Danmark med sange undervejs. En rigtig fin aften, som fortjente mange flere deltagere.

Nu i marts og april er der salg af medlemskort. Håber på støtte. Vi kommer rundt, og er ingen hjemme kommer vi en gang til. Måske lægger vi en medlemsskrivelse med konto nummer for indbetaling. På forhånd tak.

Vi havde ingen rigtige indtægter i 2020 og 21, så de faste udgifter reducerede således vor kassebeholdning.

MUSEET I KÆLDER. Der er flyttet lidt rundt og ryddet lidt op. En kærlig hånd er stadig tiltrængt, men vi kan sagtens vise samlingen frem for gæster.

ARKIBAS. Kasserer Jan er sammen med 3 tidligere bestyrelses-medlemmer og undertegnede vor arkibas gruppe, hvor vi hver onsdag formiddag indtaster dokumenter og billede  på arkiv.dk.

Omkring EDB: Vi fået en ny fibernetforbindelse skudt ind direkte fra gaden. Denne er betalt fuldt af midler fra SKLA. Inden da havde Fred fra bestyrelsen med lidt hjælp etableret nye strømudtag, EDB stik og kabelkanaler i vore i vore lokaler, så vi har nu gode arbejdspladser og skal ikke mere over skolens internet. Lidt ekstra udstyr har vi selv anskaffet og betalt af kassen, men vi har også søgt og forventer støtte fra Hørup Genbrug, som før har støttet os ved EDB indkøb

 

Det daglige arbejde er kommet i faste rammer igen. Af de mange udvalg, vi før havde, bibeholdes arkiv-, møde- og turudvalg. Opgaverne løses dog i store træk af dem, som har tid og interesse. Ellers hjælper vi hinanden og kan også trække på andre frivillige.

Årlige 3 – 4 bestyrelsesmøder finder vi passende, og gerne op til arrangementer, hvor vi så kan fordele arbejdet

Tak for interesse i det hele taget.

Af større modtagelser gennem de to år kan især nævnes den store lokalhistoriske dokument- og fotosamling fra Lasse J.   Den har fået sit eget skab i arkivlokalet, og her er Lasses mange ringbind, bøger, hun har fået af forfattere, diassamlingen incl. fremviser og meget mere. De over 60 kassettebånd, hun har indspillet, og som vi har rådet over i nogle år, er blevet lagt ind computeren af Susanne Jensen, som har renset optagelser for pauser og forkerte lyde. Tak til hende.

En anden stor samling kom fra Lycks gård i Vibøge. En sidste oprydning og redning af bøger, dokumenter, sten- og plantesam-linger fra Hans Nissen og sønnen Nis Nissens tid på gården. Der ligger i forvejen 17 kasser spændende arkivalier på Rigsarkivet i Åbenrå fra et par tidligere privatafleveringer: De sidste rester er da også spændende og værd at registrere og gemme. En samling aviser, de fleste Hejmdal fra 1916 til 23 indbundet og i fin stand rummer masser af spændende stof omkring verdenskrigen. Også effekter efter Asmus Lycks forpagtning (1926 og overtagelse af gården 1936) med især mange fagskrifter er et studie værd. Alt er under grovsortering og får måske en plads samlet i museet.

Også flere mindre samlinger tidskrifter, bl.a. DSK bøger samt dokumenter er tilgået. En del har vi set før, så vi gemmer det bedste. Småredskaber, køkkenting og især mange fotos dukker der også op. Er disse med forklaring er det fint. Ellers ender de i kassen for ”de ukendte” i håb om, at nogle vil kunne stedfæste fotoet.

Det var i korte træk omkring foreningen, arkivet og museet gennem 2020 og 2021

 

Årsberetning. LSF Lysabild 2020

Det har været et travlt og et noget anderledes år, end årene forinden.

Vi fik vore nye lokaler på skolen midt i januar. Vi var rykket ind i dem inden vor generalforsamling. Der var nymalet og vi rensede gulvtæpper, så med nye skriveborde delvis doneret af Danfoss, med skolens hylder og skabe, var vi godt rustede til at kunne arbejde i lyse, lune og rummelige lokaler. Vi afholder vore bestyrelsesmøder i de nye omgivelser.

Efter generalforsamlingen sidste år var der konstituering den 27. Formand J. Lind og sekretær Ellen M. Lyck stoppede i bestyrelsen, og indvalgt blev Kim Johnsen og Fred Jørgensen. Der var ikke kø for at overtage formandsposten, men mødet endte med at oprette et formandskab, hvor Kirsten Madsen og undertegnede sammen med den øvrige bestyrelse blev enige om at oprette et formandskab, hvor opgaver så blev fordelt. Kirsten Madsen tog sig af mødeindkald, skole- og kommunekontakt, aftaler med foredragsholdere m.m. ,mens undertegnede tager mig af  kontakt til SKLA, SLA, de øvrige arkiver og også være foreningens repræsentant i Vibæk fonden. Også kontakt med skolen, pedellen samt til Stofa omkring it-forbindelser har der været. Også indslag til Lokalblad og annoncering.

Bestyrelsen er til dato fortsat på p.t. på 10 personer.

Første arrangement var åbent arkiv den 4. februar, hvor der var bemandet både i kælderen, som fortsat rummer vor tingsamling som i de ny lokaler, hvor selve papirarkivet og vort EDB udstyr alt sammen er samlet. Der var som altid pænt besøg.

Afstemningsfesten den 10. februar fyldte Multisalen med knap 100 tilhørere. Karsten Skov havde endelig kun fundet plads i sin kalender til også at besøge os her i Lysabild. Ekstra aktuelt var hans foredrag, da han ud over at fortælle om sine to seneste bøger, Knacker og Enkeland også kunne fortælle om sit konsulentarbejde ved optagelse af filmen I krig og kærlighed. Bestyrelsen var for øvrigt inviteret til at overvære premieren, hvor instruktør og skuespillere optrådte før filmen.

Bogforum i Multikulturhuset havde også deltagelse herfra. Det gik ud på at de lokalhistoriske arkiver præsenterede deres udgivne skrifter og også få dem solgt. Vi fik kun solgt lidt af vor egne skrifter, men det gav da inspiration at se, hvad andre arkiver også har gang i.

Der var filmforevisning for deltagere i busturen til Frankrig. Vi hjalp med det praktiske omkring, og godt 50 deltog i en vellykket aften, hvor Susanne Jensen viste film med både historiske tilbageblik og optagelser fra de mange steder, der besøgtes på den 9 dage lange tur til Vestfronten

En heldagsudflugt, som det har været tradition for i mange år, havde vi valgt at droppe. Året forinden var en interessant tur til Jelling museet blev droppet med kun 25 tilmeldte. Da flertallet foretrækker bustransport, kunne det så ikke hænge sammen med de få betalende deltagere. Vi har før prøvet med fyldte privatbiler. En billig og fleksibel løsning med mere tid ude på besøgsstedet.

Foreningens såkaldte medarbejderudflugt derimod kunne samle alle mand. Bestyrelse, kasserer, revisorer og suppleanter var på sensommertur til Nordals. Spisning af medbragte sandwich ved stranden i Stevning og efterfølgende besøg på Danfoss Historiske Arkiv. Nogle kendte det i forvejen, da flere SKLA møder er afholdt her.  Denne aften var to rundvisere flittige med at vise film, fortælle om arkivet og de også gav en grundig rundvisning, så vi så en speciel samling af effekter og produkter fra fortid og op til i dag. Flere, som har arbejdet på Danfoss, kunne genkende ting på fotos og i udstillingen. Danfoss gav kaffen til vor medbragte kage. En spændende aften.

Til landsbymarkedet ved kirken indtog vi igen Holstenerladen. Salg af Inges solæg også i år i strålende. Godt 1400 kr. kom der i kassen, dog også med lidt bogsalg. Inge var ikke til stede, men havde selvfølgelig sørget for at der var æg og tilbehør klargjort. Gode hjælpere blandt bestyrelse og andre sørgede for at få solgt ud. Der var også forevisning af Susanne Jensens film fra turen til Vestfronten. På stort lærred og med perfekt lys- og lyd fik de mange nysgerrige et godt gensyn fra Frankrig. En udstilling med alsiske dialektskrifter og billedshow med sognets mindesten, samlede også nysgerrige.

Sognevandring i september var henlagt til Mommark. Der var vi knap 50 samlet med start ved tidl. Perregård korn- og foderstof, hvor Sv. E. Perregård indledte. Turen i frisk vind fortsatte ned ad Svennesmølle med stop ved Per Andersens gård, ved Laues gård og ved den tidl. høker. Tilbage hen ad Fiskervej, hvor en beboer fortalte om sin gerning på Handelskostskolen og også om episoder under krigen. Et kig ind på Færgegården nåede vi også. Der var et større arrangement ude og inde, så vi holdt os uden for. Ned mod havnen var der alsisk historiefortælling ved den tidl. cafe og kiosk. På havnen rundede indehaveren turen af med fortælling om fremtid for marina. Et par historiske indslag af et par lokale fortællere fik vi, mens der blev serveret laksemad og hotdogs.

Ellers er der aktivitet hver onsdag formiddag, hvor vi 5-6 mand indtaster til arkiv. Dk. Det går det meste af vort arbejde i arkivet med, og det varer nok nogle år, før vi er igennem bunken af dokumenter og fotos. Til nu er der registreret 324 papirsager og 900 fotos samt nogle kort og tegninger. I alt er der ca. 1250 numre. Stadig er det kun en oversigt over, hvilke papirer vi har. På lang sigt bliver dokumenter scannet, lydbånd og billedserier, landkort, plakater samt hele beretninger vil også blive lagt ind.

Vi modtog også i februar beløb fra Hørup Genbrugsbutik i Helved der havde uddeling af årets overskud. Der blev råd til køb af to store skærme og to stationære computere. Vi har så 3 arbejdspladser og med yderligere 3 PC’ere, så vi er godt kørende. Får vi vor egen fibernet ind skulle vi kunne arbejde med store datamængder uden problemer. Lige nu skal vi koble på skolens gæstenet, og det er ikke stabil nok til vor brug.

Omkring fejring af 100 året for grænsedragning er vi koblet på kommunens Spejlinger 2020 projekt. Der søgte vi i foråret om at være blandt de 7 steder i S. kommune, som kunne få en ny skulptur opstillet.  Vi har været på besigt med kommunens folk, igen med kunstneren Jo Köser, som så stedet. Han har fået yderligere baggrundsviden om Lysabild sogn. Han var her ved landsbymarkedet, hvor han blev vist rundt til fods og i bil. Han tog også selv rundt. Han deltog i aftenspisning og var også med til høstgudstjenesten søndag. To modeller af forslag til skulptur har vi set. Et er valgt og bliver nu i fuld skala bygget op i et atelier nær Hamborg. Kunstner kommer til afsløring.

 

 

Årets modtagelser.

Kata Duus afleverede dåbskjole med navneliste over brugere i flere generationer

Rosa Vagner Vibøgevej gav os et stort, komplet kaffestel med Dannebrogsdekoration.

Hans J. Hansen manuskriptsamling fik vi overdraget. Den er gennemgået og lagt ind på Arkiv DK

Lysabild Skole gav os deres samling – 40 år i fest og glæde – foto, blade – beretninger fra 4 årtier

H.C. Bladts papirer fik vi fra Birthe Bladt. En stor samling ukendte dokumenter er blevet brugt til en kommende beretning om HCB, og vi fik så en første samling til arkivering.

Fra skolen har vi modtaget talerstolen, som var håndværkernes gave ved indvielse af ny fløj i 1943

Kathrine Lasse Johannsen har overdraget arkivet filmlærred og en stor samling dias. Heraf mange fra DSK ture samt en del lokale optagelser Det bliver alt gennemgået og en stor del scannes