Generalforsamling 2019

Omkring 40 mennesker var samlet til den årlige generalforsamling. 3 medlemmer af bestyrelsen havde valgt ikke at fortsætte. Foreningens hidtidige formand Jørn Lind havde valgt at stoppe og det samme havde Ellen Magrethe og Steen Jørgensen. Nye i bestyrelsen blev Kim Johnsen fra Skovby og Fred Christian Jørgensen fra Vibøge. Der mangler stadigvæk en til bestyrelsen, men det blev besluttet at bestyrelsen finde det sidste medlem.

Her får Ellen og Jørn en lille gave for deres fine og lange arbejde for foreningen. Steen Jørgensen var forhindret i at deltage.

Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret medlemskontingent på 25kr for enlige og 50kr for en husstand. Generalforsamlingen besluttede dog at hæve kontingentet til 50 henholdsvis 100kr, bl.a. på grund af faldende indtægter i foreningen.

Der vil blive holdt et konstituerende møde i den ny bestyrelse på søndag, hvor der bl.a. skal vælges ny formand og sekretær.

Referatet fra generalforsamlingen vil kunne læses her, så snart det er tilgængeligt.

Husk nu der er åbent hus i arkivet søndag d. 3. februar kl. 14-17:00 i både de nye og gamle lokaler på skolen.