Åbent i arkivet?

P.g.a. Corona-pandemien er der IKKE åbent i arkivet torsdag d. 2. april.

Indtil videre arbejdes der heller ikke i arkivet onsdage formiddage.