Holstenerladen og Sognehistorisk museum

LYSABILD SOGNEHISTORISKE FORENING

HOLSTENERLADEN OG SOGNEMUSEUM

Udstilling i den gennemrestaurerede Holstenerlade ved Præstegården er nu under opstilling. De bedste af vore gamle effekter kommer atter til ære og værdighed efter mange års opbevaring i en overfyldt ladebygning. I den østlige trejdedel af laden kan nu ses den gamle Skovby brandsprøjte fra 1907, en 5 meter bred gødningsspreder, redskaber til tilberedning af foder, inventar til stald og lade, roeoptager fra Cilius Bergs Maskinfabrik, forskellige plove og såmaskiner, en jumbe, snitbænke og udstyr til storvask i form af rulle, vridemaskine og vaskekar – alt sammen ting, som vi har fået til opbevaring af folk fra sognet. Tidligere var der i laden 2- 3 gange så mange genstande, men rust og ormstukkenhed førte til, at meget måtte kasseres. Enkelte ting blev givet til samlere, som nu foretagerrestaurering.

Laden er normalt oplåst, så besøgende kan betragte bådegenstande samt det fornemme bygningsværk. Laden har været helt fjernet, alt brugbart murværk og trædele er blevet renset og genanvendt, og laden står nu som den var før – alle detajler er bevaret. Skulle man ikke tidligere have set laden på nær hold, tror man stadig det er den gamle.

Med nyt flisegulv og rigelig belysning er Holstenerladen i Lysabild velegnet som udstillingssted. Brug til marked, til film– og fotofremvisning, afholdelse af foredrag, møder før og efter kirkeceremonier og meget andet kan her opleves i de smukke historiske rammer.

Karlekammeret, som findes i hjørnet mod Præstegården, vil blive indrettet som det må have set ud da man endnu havde landbrugsmedhjælper i Præstegårdens landbrug. Der var både dyrehold og markavl i første del af forrige århundrede.

Kirken ejer stadig lidt landbrugsjord omkring byen, men dennejord bliver hvert fjerde år udbudt til forpagtning, og giver således en mindre indtægt til Lysabild Kirke.

Præstegården er p.t. ikke beboet, så man kan roligt bevæge sig omkring bygningerne på præstegårdsområdet.

Vi fra sognehistorisk forening vil gerne vise gæster rundt omkring Holstenerladen. Et besøg i vort Sognemuseum i kælderen på Lysabild Skole tilbyder vi også gerne enkelte eller grupper. Kontakt: se hjemmesiden. Åbent arkiv og Sognemuseum stadig den første torsdag i måneden 18-20.