HISTORISK BUSTUR FRA LYSABILD 20. JUNI 08.30

Tag med Sognehistorisk Forening 1– dags bustur til en række historiske besøgssteder: Koldinghus, Skamlingsbanken og Istidsgrotten.
Vi gør et kort stop ved den gamle grænse ved Hejlsminde og også et kort ophold i centrum af Christiansfeld før vi indtager et varmt måltid på Seggelund restaurant.

Alt dette for 300 kr. –  Ikkemedlemmer 400 kr.    (Bus, entre, sandwich, kaffe/kage og varm ret).

ALLE ER VELKOMNE

Sognehistorisk Forening i Lysabild tilbyder torsdag den 20. juni en bustur til Koldinghus, hvor vi hører foredrag om slottets fantastiske historie.
Derefter rundgang på egen hånd eller i grupper. Sandwich serveres her. Vi- dere langs Kolding Fjord til Skamlingsbanken, hvor vi kan se de mange mo- numenter og også tage et kig i den nys opførte Istidsgrotte, som er gravet ind i selve banken.
Videre med et kort stop i Christiansfeld, og derefter er der servering af et varmt måltid på en kro i nærheden. Entre, sandwich, kaffe/ kage og måltid er alt sammen med i prisen. Medlemmer betaler 300 kr. og ikke-medlemmer betaler 400 kr. Turens lave pris skyldes, at vi har søgt et tilskud. Vor egen kasse vil også spæde til. Afgang kl. 08.30 fra Lysabild skole. Hjemkomst ca. kl. 19.30. Tilmelding senest den søndag den 2. juni. MobilePay konto 356601 eller til bankkonto 5969 1150391 mærket Bustur/navn. Tlf. 6168 4736
tager også mod tilmelding – gerne SMS. Turen køres ved mindst 30 tilmeldte!