Våbenstilstandsdagen 11.11 kl. 11

100 året for afslutningen af 1. verdenskrig blev i dag højtideligholdt ved gudstjeneste efterfulgt af kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne fra Lysabild Sogn. Efterfølgende var der et fint traktement i konfirmandstuen, hvor postkort sendt fra soldaterne blev vist i et billed-show.

I 1. årgang nr. 3 af Lysabild Kirkeblad  fra 1922 stod der bl.a.:

De faldnes Minde.

Rundtom i Sognene i Nordslesvig er der i det sidste Aar rejst Mindestene til de faldne unge. Sønderjyders Ære. Nu faar ogsaa vort Sogn sin Sten, som agtes indviet ved en Gudstjeneste Søndag den 12. Februar, Kl. 1,30, hvor Sognepræsten prædiger og Provst Thyssen Ulkebøl, holder Afsløringstalen. Udvalget til Mindestenens Rejsning og Kirkeforstanderskabet indbyder alle, unge og gamle, til at deltage i Gudstjenesten og Afsløringshøjtideligheden, og opfordrer enhver, der har et Danebrog at hejse, til den Dag at hejse det paa halv stang.  – – Det bliver vel en vemodig Dag; men maatte det dog tillige blive en god dag, hvor vi oplever Guds Aands Trøst og Fred, Guds Naades Lys og Varme med Hjerternes Savn.

Våbenstilstandsdagen 11.11 2018