Afholdte arrangementer

Afstemningsfest 10. februar 2016.

Ca. 70 borgere var mødt op for bl.a. at høre Sønderborgs forhenværende borgmester A. P. Hansen. Da snart alt var fortalt omkring afstemningen i 1920, fortalte A. P. Hansen istedet for om minder fra sin barndom, ungdomstiden og tiden helt op til i dag. Et anderledes og interessant og morsomt foredrag, som fik smilebåndet frem hos alle.

 

Åbent hus arrangement 7. februar 2016.

Mange var mødt op til åbent hus, bl.a. for at se og høre om den nye bogudgivelse: Hans Lassen af Henrik Ingemann. I dagens anledning var der ud over kaffe/the og småkager også et glas hvidvin. Hans Duus bød velkommen til de fremmødte

og så fortalte Henrik Ingemann om bogen, og baggrunden for at skrive historien om Hans Lassen. Derefter blev der også tid til at signere bøger, til alle interesserede.

og så fortalte Henrik Ingemann om bogen, og baggrunden for at skrive historien om Hans Lassen. Derefter blev der også tid til at signere bøger, til alle interesserede.

 

 

2015:

Generalforsamling 2015 i klubhuset ved skolen 29. okt. kl. 1900.

På generalforsamlingen var der nyvalg til Leif Tandrup, Lysabild, og Hans Duus, Fjelby. Ny suppleant blev Per Andersen, Mommark. Ud af bestyrelsen trådte Birthe Bladt, Lysabild og Jan Milo Sørensen, Skovby. Jan fortsætter dog som kasserer. Der var genvalg til resten af de bestyrelsesmedlemmerne. Kontingentet forblev uændret 20 kr. pr. person. Medlemskort vil gå i trykken i løbet af november måned.

Efter selve generalforsamlingen, holdt Henrik Ingemann et foredrag “Herfra min verden går”, fra Nypøl og Lysabild. En meget spændende oplevelse. Det var tydeligt at høre Henrik havde gjort sit arbejde grundigt, og fortalte en hel del fra hans nye bog “Rigsdagsmand Hans Lassen af Lysabild”. Du kan læse mere om bogen ved at trykke her

Lørdag d. 12. september 2015:

Atter i år er vi, i forbindelse med Landsbymarkedet, i Præstegårdsladen, og traditionen tro tilbyder vi INGES SOLÆG med tilbehør.

Vi har inviteret lokalhistorikeren Henrik Ingemann fra Fåborg til at fortælle om og vise materiale omkring hans bog ” Familien fra Als” (Ny Pøl). En færdigskrevet, men endnu ikke udgivet beretning om gårdejeren og bankmanden Hans Lassens gøren og laden i sognet vil også blive præsenteret (kan forudbestilles). Ingemann, med rødder i Lysabildskov, har i forbindelse med disse bøger samlet spændende beretninger, som vi finder værdifulde for vort sogns historie. Et kommende projekt med den første samlede beskrivelse om sognets DSK’ere, Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere fra 1. verdenskrig, kan vi også glæde os til at høre mere om. Der vil fra arkivets samlinger blive vist dokumenter, kort, fotos, breve og meget andet. Fra et par flytteboer har vi overtaget en stor samling bøger om lokale og sønderjyske forhold. Mange af vore egne, også de hidtil udsolgte bøger, kan købes – alt til fornuftige priser. VI SES.

PS. ”Flittige hænder” til vort ARKIBAS 5 registreringsarbejde vil blive indbudt til en demo af systemet tirsdag den 1. september. Vi ser gerne flere frivillige melde sig til arbejdet!

Sommerudflugt 6. maj. 2015

Sommerudflugten onsdag den 6. maj gik til Møgeltønder, Højer sluse og Vesteregnen SlotsSafari i slots- &Bondebyen, Møgeltønder m. guide , Højer Sluse.

Spisning på restaurant Slusen. Medbragt kaffe.

Tirsdag . 3. marts 2015:

Arkivet havde besøg af historiker og forfatter Henrik Ingemann i forbindelse med planlagt udgivelse af bog.

Hans Lassen Rigsdagsmand fra Lysabild – bankskandalen i Lysabild 1896

Dramaet om Hans Lassen og den lokale sparekasse er nu blevet beskrevet samlet i en ny bog, hvor også Lassens mange gode initiativer samt hans politiske virke lokalt og i land- og rigsdagen i Berlin bliver grundig omtalt.

Historikeren og forfatteren Henrik Ingemann giver på godt 90 sider en grundig omtale af, hvad der skete før, under og især efter Lassens død, hvor sagen ruller.

Bogen er færdigskrevet. Sognehistorisk forening forventer at de ansøgte fondsmidler fører til en udgivelse i maj. Opnår vi støtten, kan bogen sælges til en fornuftig pris. Alt dette vil der kunne læses om i Lokalbladets maj udgave. Der vil kunne forudbestilles eksemplar(er) af bogen via brevkort, e-mail eller telefonisk til et medlem af bestyrelsen i Lysabild Sognehistorisk Forening.

Følg med her på vor hjemmeside.

Torsdag d. 5. februar 2015: Foreningen var vært ved årets afstemningsfest, der blev afholdt i multisalen på Lysabild skole. I den anledning havde foreningen inviteret Inge Adriansen (tidligere museumsinspektør, Sønderborg slot) til at holde aftenens foredrag om afstemninger i Europa, – ialt 5.

Der var fuldt hus til arrangementet, TAK for det! Alle pladser var besat. Inge Adriansen leverede et levende og spændende foredrag, og efter kaffe og tort var der tid til at stille spørgsmål. En rigtig god aften – håber alle syntes det samme.

 

Søndag d. 1. februar 2015:  Husk lige vi har åbent hus i arkivet søndag den 1. februar kl. 14 – 17. Der er kaffe på kanden og stort salg af lokalhistoriske bøger. Historiske årbøger, egnsbeskrivelser og biografier, som vi har dobbelt af, er sorteret fra, og sammen med bøger, der er doneret gennem året, kan vi nu til små penge tilbyde spændende bøger, som ellers kun kan købes antikvarisk. Kom, kig og køb. Vore egne udgivelser kan også fås endnu – flere af dem til nedsat pris

2014:

Åbent hus: Søndag d. 2. februar 2014: Arkivet havde åbent hus arrangement mellem 14 og 17. Foreningen havde inviteret Karsten Skov, forfatter til romanen “KNACKER”. Knacker var en dessertør fra Skovby, og historien er baseret på en virkelig hændelse under 1. verdenskrig. Arrangementet tiltrak op mod 70-80 interesserede.

Afstemningsfesten fredag d. 7. februar 2014: Foreningen afholdt for første gang afstemningsfesten i den nye multisal på Lysabild Skole. Journalist Flemming Nielsen holdt et muntert og lidt makabert foredrag kaldet: “Forstærkningsmanden-4 rigsdaler Himlens straf- og skarpretteren”. Igen et godt besøgt arrangement med ca. 70 deltagere.

Fredag d. 25. april 2014: Foreningen var vært ved en lille reception i klubhuset ved Lysabild skole. Baggrunden var udgivelsen af foreningens bog “Soldaten fra Sarup, Peter Laue Petersen i krig 1864 og 1871”. På trods af det gode vejr og overfloden af arrangementer i forbindelse med 150-året for slaget ved Dybbøl, var der alligevel mødt 20-25 op. Vi fik nogle hyggelige timer og fik også solgt nogle bøger. Husk at bogen nu kan købes hos boghandlere i Sønderborg og Nordborg, samt i Lysabild Sognehistoriske Forenings arkiv på skolen.

Sommertur søndag d. 4. maj 2014: Årets sommertur går i år til Dannevirke og Slesvig i 150 året for 1864. Med rundvisning på volden, museet og domkirken. Bussen kører fra skolen kl. 0830, hjemkomst ca. 1630. Vi spiser middag på Rødekro. Kaffen har vi med.  Pris i alt for bus, rundvisning, middag og kaffe/the er 325 kr. pr. person. Tag med på en dejlig tur. Husk passet. Tilmelding til Bodil senest 25. april. Tlf.: 51255870. Sidste info: Sommerturen blev desværre aflyst p.g.a. manglende tilslutning.

Fredag d. 23. maj 2014:

  1. 23/5 havde sognearkivet besøg fra USA, hvor 3 oldebørn af 3 Krogh bager sønner skulle møde hinanden for første gang. Kathryn Krogh Smith, hendes mand Steve og en god bekendt Lis, var rejst fra Californien til Lysabild, for at se hvor bagerfamilien siden 1800-tallet havde været virksom. Bageri, høker, landbrug, agentur, benzinsalg, slagtehus og engrossalg med bredt høkersortiment, var det familien gennem årene var kendt for.

At vore oversøiske gæster så en fredag morgen måtte sjappe rundt i en våd kælder for at kigge på en særudstilling om 4  Krogh brødres udvandring, var da lidt af en oplevelse, som alle tog med godt humør. Det voldsomme skybrud natten til den 23. maj førte til, at vand steg op af afløb og dækkede den laveste del af arkiv rummene.

For at blive ved det positive, så var gæsterne begejstrede for at se steder og møde personer i Lysabild og i nabosognene. Krogh generationerne havde mange børn, og de fleste af disse fandt sig en partner fra disse sogne. Gæsterne fik i de 7 dage, opholdet varede, set og oplevet de ting, de havde håbet på. Arkivbesøg, gadevandring, kig omkring bageriet og i den store lade, rundtur i kroen, som leverede prima smørrebrød, besøg i kirke og på kirkegård med familiegravstederne. Også arkivformand Inges altid vellykkede kaffebord blev værdsat. Besøget på skolen tirsdag glædede også vore gæster. Lørdag var besøg på Tandshede, Tandslet og til aften Høruphav med grillparty hos oldebarnet Sonja. Søndag kirkegang i Lysabild Kirke.

 

Sognearkivet har i forbindelse med besøget fået megen ny og spændende viden og erhvervet nye effekter, som har med Krogh familien at gøre. I en nyanskaffet, over 100 år gammel rejsekuffert, som gæsterne venligst sponsorerede, vil Sognearkivet fremover fremvise disse ting samlet, så alle interesserede kan få indblik i bageraktiviterne i Lysabild og om udvandring fra området med Krogh brødrenes spændende historier.

Derfor har i øjeblikket en udstilling om bagerbrødrene, Peter, Christian og Jørgen Hansen Kroghs udvandring til Amerika i 1870’erne. Bygningstegninger, luftfoto af Lysabildgade, familiefotos, feltpostkort, lærebøger, sjældne fotos af det første bageri og meget mere, kan ses i sognearkivets særudstilling. Herunder billeder af bageriet, æresdiplomet og udstillingen i arkivet.

Tirsdag d. 2. september var der byvandring ned gennem Lysabildgade. Temaet var “Haren der løb ned ad Lysabildgade”. Tidligere og nuværende beboere deltog i fortællinger om husene vi kom forbi. Formanden Jørn Lind læste historien om haren, og listede op hvad der havde været af erhverv ned gennem hele Lysabildgade. Ret så imponerende, og lidt trist i forhold til hvad der er idag. Der var stor tilslutning til vores arrangement, idet ca. 60 personer deltog i byvandringen. Arrangementet sluttede med pølser, øl og vand ved laden på Lindegård.

Lørdag d. 13. september: 

Lokalhistorisk forening var igen repræsenteret ved Landsbymarkedet i Lysabild. Igen en utrolig dag, med sol hele dagen og en masse glade mennesker. Foreningen havde flere udstillinger i laden, med bl.a. samling af gamle historiske kort og billedshow med billeder af udskiftningen/påsætningen af vejrhanen på toppen af Lysabild kirke. Derudover salg af nye og gamle bøger. Heldigvis kiggede rigtig mange forbi foreningens stade i den gamle lade.  Tusind tak for det! Igen i år var det især “solæggene” der tiltrak de mange mennesker. Foreningen havde også inviteret forfatter Karsten Skov, som præsenterede og solgte sin bog “Knacker”, om dessertøren fra Skovby.

Onsdag d. 22. oktober:

Generalforsamling i klubhuset. Der var genvalg til alle i bestyrelsen. Nyvalgt suppleant til bestyrelsen blev Kim Johnsen, fra Skovby. Ud over selve generalforsamlingen, var der efterfølgende Alsisk aften med sange fundet frem til lejligheden af Mona. En stor tak til hende. Også tak til “Lasse”, som gav lidt historisk input til nogle af sangene.