HISTORISK BUSTUR FRA LYSABILD 20. JUNI 08.30

Tag med Sognehistorisk Forening 1– dags bustur til en række historiske besøgssteder: Koldinghus, Skamlingsbanken og Istidsgrotten.
Vi gør et kort stop ved den gamle grænse ved Hejlsminde og også et kort ophold i centrum af Christiansfeld før vi indtager et varmt måltid på Seggelund restaurant.

Alt dette for 300 kr. –  Ikkemedlemmer 400 kr.    (Bus, entre, sandwich, kaffe/kage og varm ret).

ALLE ER VELKOMNE

Sognehistorisk Forening i Lysabild tilbyder torsdag den 20. juni en bustur til Koldinghus, hvor vi hører foredrag om slottets fantastiske historie.
Derefter rundgang på egen hånd eller i grupper. Sandwich serveres her. Vi- dere langs Kolding Fjord til Skamlingsbanken, hvor vi kan se de mange mo- numenter og også tage et kig i den nys opførte Istidsgrotte, som er gravet ind i selve banken.
Videre med et kort stop i Christiansfeld, og derefter er der servering af et varmt måltid på en kro i nærheden. Entre, sandwich, kaffe/ kage og måltid er alt sammen med i prisen. Medlemmer betaler 300 kr. og ikke-medlemmer betaler 400 kr. Turens lave pris skyldes, at vi har søgt et tilskud. Vor egen kasse vil også spæde til. Afgang kl. 08.30 fra Lysabild skole. Hjemkomst ca. kl. 19.30. Tilmelding senest den søndag den 2. juni. MobilePay konto 356601 eller til bankkonto 5969 1150391 mærket Bustur/navn. Tlf. 6168 4736
tager også mod tilmelding – gerne SMS. Turen køres ved mindst 30 tilmeldte!

Afstemningsfest i Lysabild i 104 år

Der er afstemningsfest i Lysabild Klubhus torsdag den 15. februar kl. 19.

Traditionen tro, nu i hele 104 år, afholdes der i Lysabild Sogn denne fejring af genforeningen, hvor vi fik Sønderjylland tilbage til Danmark. Om krigen og om Fridas og Johannes’ liv i den svære tid, hvor han bliver
indkaldt som soldat i tysk uniform, er der netop udgivet en bog. Den skildrer Johannes’ lidt usædvanlige vej gennem de 4 krigsår.
Først som vagtmand på vadehavskysten, men senere beskæftiges han med alt, hvad angår motorer. Det ender med, at han som eneste dansksindede soldat i den tyske hær får papirer på sine uddannelser. Han tilbragte de sidste 1½ år som flymotormekaniker.
Dog – han slap ikke for den hårde soldatertjeneste. Han måtte deltage i den blodige invasion af Belgien, og senere oplevede han vilde ting på slagmarkerne i Frankrig.
Hjemmefronten i Sundeved får også sin omtale, og efter at Johannes mirakuløst har overlevet krigen og i 1918 er vendt tilbage til et normalt liv, hører vi om tiden op til 1920 med Genforeningsfester og om kongelige besøg på egnen. Det er forfatteren Hjørdis Faaborg fra Nordals, som har udgivet denne bog.
Den er så nok et bidrag til historieskrivningen om de dansksindedes forhold under tysk herredømme. Tankevækkende, at fortidens krigsmetoder gentog sig såvel under 2. verdenskrig og nu også med mange ligheder i de aktuelle og absurde krige, vi i dag er vidner til.
Kom til en spændende aften med sang, foredrag og dertil kaffebord med tårt! Alle er velkomne.

Entre kr. 50 inkl. kaffebord. På gensyn 15. februar i Klubhuset.

Referat af generalforsamling

Generalforsamling Lysabild Sognehistoriske Forening

Afholdt i Klubhuset i Lysabild mandag den 15. januar 2024 kl. 19 – 25 deltagere

1.Velkomst ved næstformand Finn Hansen (formand sygemeldt)

  1. Valg af dirigent – Jørn Lind påtog sig opgaven
  2. Lovlig indvarsling af gen. forsamling. Lokalblad 112+113, Os i Lysabild, opslag, JV indslag
  3. Beretning v. næstformanden.: Gen. fors. 1/2 samlede ca. 50. Foredrag v. sygeplejerske Inga Frisk med tjeneste i Afghanistan. Afstemningsfest 10/2 trak 80 tilhørere i Multisalen. M. Theilmann-Jørgensen, leder af Jelling museet holdt foredraget. Vi har haft åben alle 1. torsdage i md. 18-20 og første søndag i febr. 14-17. Deltaget i landsbymarkedet med salg af solæg og bøger samt filmvisning. Sognevandring med godt 60 medv. I Lysabildskov fra Kronborg, Møllegård, Gl. skole/Feriecenter og stop ved den gamle smedje. Lokale fortællere. Afslutn. med Sv. Michelsens fortælling om Søen, Uføret og Digelaget. Rundtur i have og i stensamling på Feldsgård og pølser og øl i maskinlade. – Bestyrelse og frivillige på tur til Støvlen på Kær med mad/drikke og besøg på IHSS og Hattelaug med rundvisning og kaffe og kage. 11/11 kranselægning ved obelisk. Borgmester kom med krans og menighedsråd sørgede for pålægsbrød. Årets sidste bestyrelsesmøde med de frivillige hos Hanne på Pøls Rev med julefrokost og hygge. Onsdage på skoledag fra 9-12 arbejde i arkiv med Arkibas. Ting- og museumssamling åbnet flere gange efter henvendelse. Tilgang bl.a.af samling fra sidste rydning af Lycks/N. Nissens gård, kort- og dokumentsamling over Søen og Skovmose fra H. Dethlefsens bo, naverudstyr samt foto/dokumenter fra murer Jespersen, Mommark, diverse papirer til arkiv.DK
  4. Kassererens redegørelse. Regnskabet revideret og godkendt. Bilag i protokol
  5. Valg til bestyrelse: På valg – Hans Duus, Inge Christiansen og Hanne Kryhlmand. Tog alle mod genvalg. Nyt medlem Birgit Nielsen, Lysabildgade indvalgt i stedet for afdøde best. medlem Fred Jørgensen. Midlertidig best. medl. Jakob D. Gundesen dermed afløst på posten siden efteråret. Revisorer P. Muusman og Jan M. Sørensen fortsætter.

7- Aktiviteter 2024.Medl. kortsalg febr-april, Åben Arkiv 4/2 14-17,afst. fest 15/2 med forfatter Hjørdis Faaborg, busudflugt i juni, landsbymarked september, 11/11 v. obelisk.

  1. Kontingent 100 kr. husstand, 50 enkelt medlem – vedtaget
  2. Evt. :Spørgsmål om anvendelse af kassebeholdningen v. forenings ophør og spørgsmål om mulighed for optag af udensogns medlemmer i bestyrelse. Afgørelse til næste gen. fors.

 

NY Bestyrelse

Bestyrelsen i  Lysabild Sognehistoriske Forening pr. 15/1 2024

Formand           Poul Raaby Pedersen Lysabild 61 68 47 63 (gerne SMS)

Næstformand Finn Hansen Pommersgård      24 25 05 23

Kasserer           Hanne Kryhlmand G. Pøl           40 18 74 56

ØVRIGE             Hans J.  Duus Fjelby                   74404367/93 94 43 67

Chresten Krogh Lysabildskov   74404360/21 47 76 37

Inge Christiansen Lysabild       74404493/20 18 44 93

Birgit F.  Nielsen Lysabild          24 87 42 83

Suppleanter: Lis Hansen Lysabild 2. suppl.: vakant

Foreningens postadresse:

Lysabild Sognehistoriske Forening v. formand Poul R. Pedersen Lillehave 18 Lysabild 6470 Sydals

Adresse på Lysabild Skole: Lysabildgade 2  Lysabild 6470 Sydals – indgang fra gavl ud mod vejkryds

Arkiv åben 1. torsdag hver måned 18-20 og onsdag på skoledage kl. 9-12. Åben arkiv 1. torsdag febr. 14-17. Vi åbner gerne Ting- og Museumssamling for interesserede (også grupper, familier, foreninger, elever)

Mailadresse: lysabildarkiv@hotmail.com eller info@lysabildarkiv.dk hjemmeside www.lysabildarkiv.dk

MobilePay 356601 (husk navn og gade) bank konto Andelskassen 5969 110391

AFSTEMNINGSFEST

AFSTEMNINGSFEST FREDAG DEN 10 FEBRUAR kl. 19 – 22 I MULTISALEN på Lysabild skole.

Hovedtaler er tidligere elev på skolen (afg. 1982) Morten Teilmann-Jørgensen.

Morten er i dag museumschef for Kongernes Jelling, og har på det seneste fået 2 andre afdelinger af Nationalmuseet som ansvars- og arbejdsområde nemlig Frøslevlejrens Museum i Fårhus og Kommandørgården på Rømø.

Med en fortid som boghandler, journalist og medarbejder i Danmarks Radios provinsafdelinger og nu i en lederstilling med base i det nye og pompøse museumskompleks i Jelling, vil vi komme godt rundt i Mortens museumsverden. Vi får nok også lidt at høre om barndommen i Lysabildskov og om Lysabild Skole i ”gamle” dage. Vi glæder os meget til at møde Morten på gammel hjemmebane. I løbet af aftenen synger vi, traditionen tro, nogle nationale sange med Jakob fra Fjelby ved klaveret.

Alle er velkomne til denne afstemningsfest nr. 93. Der bliver i en pause serveret kaffe/te og tårt’ (lagkage) som vi plejer at gøre. En beskeden entre for aftenen på kr. 70 dækker også kaffen.

MØD OP 10. februar, OG TAG NABOEN MED til nok en spændende aften i Lysabild.

Åben arkiv

ÅBEN ARKIV OG MUSEUMSSAMLING SØNDAG 5. FEBRUAR 14-17

Besøg os i arkivlokalerne, og hør om det, vi arbejder med i det daglige. I vor Ting- og Museumskælder er mange nye ”gamle” effekter udstillet lidt mere synligt!!

Vi er i arkivet første torsdag hver måned fra kl. 18-20. Indgang: dør i  vestgavlen.

Generalforsamling

Lysabild Sognehistoriske forening

Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes 1/2  kl. 19. Derefterforedrag:

Vor ordinære generalforsamling foregår onsdag den 1. februar 2023 kl. 19 i Klubhuset ved Lysabild Børneunivers. Dagsorden  ifølge vedtægter. Efter beretningen giver vi kaffe og kage.

             INGA FRISK –    Sygeplejerske i det krigshærgede Afghanistan

Vi har indbudt tidl. sygeplejerske Inga Frisk, Vejle (tidl. Kegnæs) til at fortælle om sit arbejde gennem flere perioder i det krigshærgede Afghanistan. Vi kan garantere en spændende og tankevækkende oplevelse, hvor Inga kan berette om utrolige udfordringer og om begivenheder, vi aldrig før har læst om i avisen eller set i tv! Trods det barske tema, så mød op til denne aften og hør denne øjenvidneskildring omkring krigens galskab.

VÅBENSTILSTANDSDAGEN 11/11


Arrangementet den 11/11 kl. 11 arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. Omkring obelisken ved kirken mindes vi de godt 100 danske mænd fra sognet, som mistede livet under tjenesten i den preussiske hær i den 1. verdenskrig. Obe- lisken blev rejst for indsamlede penge og indviet i 1922. I år er det så sammen- komst nr. 100 på stedet. Alle er velkomne til denne ceremoni, hvor vi efter kranse- nedlægning kan høre The Last Post, blive læst op fra indvielsestalen fra 1922 og mødes til kaffe og brød i konfirmandstuen. Her vil Henrik Ingemann, forfatteren til det store 4-binds værk ”100helte”, gøre status og orientere om udgivelsen, hvor bind 2 er udkommet, og bind 3 vil følge snarest. Et bind nr. 5 med historier om de overlevende og hjemvendte soldater er også planlagt. Så kom og hør mere om dette store projekt.

Aktiviteter i Sognehistorisk foreningAFTEN- OG SOGNEVANDRING NY PØL – HUMBÆK

ONSDAG DEN 7. SEPT. AFHOLDER VI EN LILLE VANDRING MED START KL. 18 VED NYPØLSGADE 14, SE BILLEDE, OG GÅR GENNEM BYEN FOR AT ENDE PÅ HUMBÆK MØLLE, HVOR VI CA. KL 20 VIL SLUTTE AF OG HVOR DER KAN KØBES PØLSER, ØL OG VAND.

UNDERVEJS  BLIVER DER FORTALT OM STEDETS HISTORIE. KÅDNERHUSE, HOVERI, GENDARMHUSET, FATTIGHUSET, OLLINGS HUS, DIGESIKRING, Æ HUMMELMAJ, LANDBRUG, GRUSGRAVNING, DEN STORE BRAND I 1966 OG SÅ HISTORIER OMKRING HUMBÆK MØLLE SOM DER VAR FØR I TIDEN.

ALLE ER VELKOMNE. Vi går på fast vej!     TAG EN STOL MED.

PARKERING: omkring Humbæk Mølle – se skiltning

På gensyn til en hyggelig aften

LANDSBYMARKEDET 17. SEPTEMBDE KL. 11 – 17 HOLSTENERLADEN

Også i år vil vi i laden sælge Inges berømte solæg – med tilbehør. Der er også udstilling af redskaber, samt fotos og tegninger på standere. Også de flotte fotomontager fra LSG 100 års jubilæum kan ses her i laden. Der vi også være salg af lokalhistoriske bøger og hæfter.


Fredag d . 11/11 kl. 11 afholder vi på VÅBENSTILSTANDSDAGEN en mindehøjtidelighed for sognets faldne under Den Store Krig 1914-18. Obelisken med de mange navne blev indviet i 1922 efter at penge var blevet samlet ind i sognet. Vi vil læse op af talen, som sadler Henriksen holdt ved indvielsen. Der vil også blive blæst fanfare, The Last Post, og efter kransenedlægningen ved Obelisken er alle fremmødte velkomne til lidt brød og kaffe i konfirmandstuen. Arrangementet er i samarbejde med Menighedsrådet.

På gensyn fredag den 11 november kl. 11.00  ALLE ER VELKOMNE